Rúbaný vrch

Vrhy

„Y“ vrh Rúbaný vrch
Mega Rúbaný vrch a Helios z Halče
nar. 08.06.2023
7-/ 6 psíkov, 1 sučka

„X“ vrh Rúbaný vrch
Mega Rúbaný vrch a Div. Gary z Hornej Báby
nar. 16.05.2022
7/ 2 psíci, 5 sučiek

„V“ vrh Rúbaný vrch

Mega Rúbaný vrch a GAS zo Sahajdovho dvora
nar. 18.07.2021
9 / 7 psíkov, 2 sučky

„U“ vrh Rúbaný vrch

Nela Rúbaný vrch a Sultán z Prievrany
nar. 23.08.2020
7/ 3 psíci, 4 sučky

„T“ vrh Rúbaný vrch

Mega Rúbaný vrch a Sultán z Prievrany
nar. 22.08.2019
8 / 4 psíci, 4 sučky

07.03. 2020 prebehlo opakované párenie
Elis a Cris spod Kunovej

Translate