Rúbaný vrch

Podmienky chovnosti

Podmienky KCHSK pre zaradenia slovenského kopova do chovu platné od 29.7.2017

1. Dysplázia bedrových kĺbov – DBK

  • Vyšetrenie stavu bedrových kĺbov sa prevádza röntgenologicky. Za negatívny výsledok a teda možnosť vstupu do chovu sa považuje stupeň dysplázie: A/A, A/B, B/A, B/B. Pritom platia pre chovateľov tieto podmienky:
  • Röntgenová metóda sa v zásade smie vykonať iba raz u jedného psa alebo suky.
  • Minimálny vek jedinca na vyšetrenie je 12 mesiacov.  

2. Výstavné ocenenie

Pre uznanie chovnosti platí výstavné ocenenie – výborný alebo veľmi dobrý, získané na výstave usporiadanej pod záštitou SKJ, ktorú absolvoval jedinec starší ako 12 mesiacov.

3. Skúšky duričov – SD 

Pre vstup do chovu je potrebné absolvovať tieto skúšky:

I. cena

II. cena s ohodnotením disciplín : Hľadanie – 3, Durenie –  diviak – 3, Hlasitosť – 3, Odvaha – 3, Čuch – 3 

4. Kandidát chovu z exteriéru 

Toto ocenenie sa získava úspešným absolvovaním posúdenia exteriéru na bonitácii usporiadanej klubom. Absolvovať bonitáciu z exteriéru môžu jedince staršie ako 12 mesiacov. Akékoľvek mechanické chyby aj potvrdené veterinárom sú neprípustné do chovu. Túto bonitáciu môže absolvovať jedinec iba jeden krát, s výnimkou posúdenia osrstenia.

5. Kandidát chovu z výkonu  

Toto ocenenie sa získava až po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich bodov. Preskúšanie odvahy prebieha vo vybraných oplôtkoch po dobu 10 minút. Preskúšanie sa môže opakovať 2x (celkovo absolvovať 3x). Počet posudzovaných psov na bonitácii je určený na 15.

BONITAČNÝ KÓD    vysvetlenie skratiek na klubovej stránke

6. DNA test 

Pre získanie chovnosti musí každý jedinec absolvovať DNA test. DNA vzorky bude odoberať poradca chovu pri bonitácii z výkonu. Až po výsledkoch DNA bude rodokmeň zaslaný na SPZ na potvrdenie chovnosti.

prebraté z klubovej stránky Slovenského kopova

Translate