Rúbaný vrch

Úspechy CHS


Pegas Rúbaný vrch

DBK: A/A Výška: 46 cm

Bonitačný kód: A1B3C0D4aE0F0G6

Skúšky: PF 2.C., SD1.C.


Vena Rúbaný vrch


Mega Rúbaný vrch a GAS zo Sahajdovho dvora
nar. 18.07.2021

ŠVSK Pribylina 2022 – V1, Víťaz ŠV mladých, BOJ, BOS

kandidát chovu z exteriéru : A0B0C0D4aE0F0

výška 44 cm


Evar Rúbaný vrch

Ciba zo Žliabkovej x Karon Dubová stráň, SPKP 12502/06 , výborný, SD I.cena

 

 


Chara Rúbaný vrch

Gaja zo Zlievec x Edy Šamilovec, nar. 05.01.2010,

SPKP: 14478/12, DBK A/A, výška 41 cm,

MVP Nitra 2012- výborná, RCAC,

SD ( 2011 ) 207 bod, I. cena

 

 


Diviačiar Kora Rúbaný vrch

A0B0C0D0E1F0G6

Gaja zo Zlievec x Aris Morské oko, nar. 23.03.2013,

SPKP: 15958/16, DBK: A/A, výška 43 cm,

KSV Zvolen ( 2014 ) – výborná 4;

FSMP ( 2014) 116 bod, I.cena, PF (2014) 104 bod, II.cena, SD (2014 ) 210 bod, I.cena,

Memoriál A.Riška (2014), 204 bod, II.cena, Memoriál A.Riška ( 2015) 222 bod, I.cena, Diviačiar, Viťaz Memoriálu

 

 


Mega Rúbaný vrch


Megy Rúbaný vrch

A2B0C0D0E1F0G5

Elis Široká dolina x Haro Dzunošaj , nar. 19.02.2016

SPKP: 17304/18, DBK: A/A, výška 43 cm,

KV Zvolen ( 2017 ) – výborná 1, CAJC; SVSK Pribilina ( 2017 ) – výborná 1, CAC, BOS, BOB, Svetový klubový víťaz mladých

KFSMP ( 2017 ) 107 bod, I. cena ; KPF ( 2017 ) 154 bod, II.cena ; SD ( 2017 ) 186 bod, I. cena

 

 


Mery Rúbaný vrch

A0B0C0D4bE0F1G6

Elis Široká dolina x Haro Dzunošaj , nar. 19.02.2016

SPKP: 17303/18, DBK: B/B, výška 43 cm,

SD ( 2017 )

 

 


Megan Rúbaný vrch

Elis Široká dolina x Haro Dzunošaj , nar. 19.02.2016

SPKP: 17301

Intercanis Brno ( 2018) -V1, CAC, CACIB, BOB; Duo CACIB BVV Brno (2018)- V1, CAC, CACIB, BOB, Víťaz plemena, KSK (2018)- V1, CAC, BOB, Klubový víťaz

 

 


Nela Rúbaný vrch


Niba Rúbaný vrch

Elis Široká dolina x Dargo Krššákov dvor, nar. 31.05.2017

 

 


Nona Rúbaný vrch

 A0B0C0D3,4aE0F1G6

Elis Široká dolina x Dargo Krššákov dvor

SPKP: 17876/20 , nar. 31.05.2017 , DBK A/A/, výška 43 cm,

ŠV Pribylina (2018)- VD

FSMP (2019) – 100 b, I. cena, SD (2019 )- 197 bod, I.cena


Oreta Rúbaný vrch

A0B0C0D4aE1F0G5

Elis Široká dolina x Erik od Riečky, nar. 03.03.2018

SPKP: 18193/20, DBK: A/A, výška 43 cm,

World Special Minor Puppy Winner 2018, ŠVSK Herľany 2019 -výborná, Najkrajšia suka;

KSD 170 bod, I.cena

 

 


Translate